Je správne porušovať autorský zákon?

24.11.2020 14:00
Blog

Autor : Silvia Bodláková, Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava

Späť na úvod

Nie je to prvýkrát. Teraz to však veľmi bolí. Lebo ide o človeka, čo má popularitu, lebo je dobrý učiteľ a naše ministerstvo.

Prosím, dajte si do googla vyhľadať "pravouhlá sústava" a hľadať obrázky. 

Porovnajte tieto dva: https://www.dobre-napady.sk/images/clanky/novinky/pravouhla-uvod.jpg

A tento: https://viki.iedu.sk/resources/resource/reso-cef3bdc8-ef50-4be9-b405-d2d0af1fa2b0/play  

Prvý som kreslila pre svoju učebnicu o pravouhlej sústave, ktorú som mojim ôsmakom položila na net www.dobre-napady.sk , aby sa mi ľahšie učilo. Takže sa obrázok dostal do googlu. Stránka má majiteľa. 

Žiaľ autor pracovného listu priznal, že stiahol obrázok z gúúglu, neriešil autorské práva a kľudne ho použil. Svojským spôsobom sa ospravedlnil po niekoľkých urgenciách na ministerstve. Ministerstvo neodpovedá aj keď som sa riadila pokynmi pána ministra kam mám napísať a požiadať o odstránenie pracovného listu. Neodstránili ho a aj napriek preukázanému porušeniu práva. Dokonca ho autorovi zaplatili.