Ako som získala nové skúsenosti na študijnom pobyte na Malte

26.07.2023 16:25
Próza

Autor : Mária Mydlová, SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava

Späť na úvod

Malta, malý ostrovný štát v Stredozemnom mori, je známa svojou bohatou históriou, krásnymi plážami a teplým slnečným počasím. No pre nás dve pani učiteľky sa Malta stala viac než len dovolenkovým miestom - stala sa miestom nových skúseností a vzdelávania. Mária a Beáta, učiteľky anglického jazyka na prvom stupni získali spolu možnosť vycestovať vďaka grantu Erasmus+ v spolupráci s organizáciou SAAIC  z mesta Bratislava na malebný ostrov Malta.

Bola to pre nich príležitosť prehĺbiť svoje znalosti anglického jazyka a zároveň spoznať novú kultúru a vzdelávací systém. Po prílete na Maltu boli obe nadšené z krásnej prírody a historických pamiatok, ktoré ostrov ponúka. Výnimočná kombinácia starodávnych historických miest a moderných obytných častí ich fascinovala. Obe sa rýchlo adaptovali na miestny nočný život a radi sa prihovárali miestnym obyvateľom, aby zdokonalili svoje jazykové schopnosti.

Hlavným dôvodom ich študijného pobytu však bolo zapojenie sa do miestneho vzdelávacieho prostredia. Mária mala možnosť zdokonaliť sa v digitálnych zručnostiach, ktoré by mohla využiť pri vyučovaní anglického jazyka a Beáta si vybrala kurz zameraný na vyučovanie anglický jazyk prostredníctvom metódy Clil. Zdieľanie vedomostí a pedagogických prístupov s miestnymi učiteľmi ich inšpirovalo k novým a kreatívnym metódam vyučovania. Okrem toho mali možnosť zúčastniť sa rôznych edukačných seminárov a workshopov organizovaných pre zahraničných učiteľov na Malte. Tieto semináre ich obohatili o nové pohľady na vyučovanie, technológie a medzikultúrny dialóg.

Obe ocenili možnosti diskutovať s učiteľmi z rôznych krajín, čo im otvorilo nové perspektívy a posilnilo ich sebadôveru v učiteľskej práci. Počas voľných dní si Mária a Beáta užívali krásy Malty - prechádzky po pláži, výlety do prírody a objavovanie miestnych tradícií a kultúrnych miest. Tento študijný pobyt bol pre nich nielen vzdelávacou skúsenosťou, ale aj obohacujúcim a nezabudnuteľným dobrodružstvom. Po skončení ich študijného pobytu sa obe vrátili do Bratislavy so vzácnym bohatstvom nových poznatkov a skúseností. Ich nové pedagogické prístupy a kreatívne metódy vyučovania obohatili nielen ich učiteľskú kariéru, ale aj životy ich študentov. Študijný pobyt na Malte sa pre nich stal príležitosťou pre rast a sebarealizáciu. 


Článok vznikol na základe grantu Erasmus+ cez organizáciu SAAIC s názvom Učíme AJ s technológiami pod číslom 2022-1-SK01-KA122-SCH-000075754