Malí- veľkí prieskumníci

29.10.2023 12:36
Próza

Autor : Natália Rajnohová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Zelená škola, prieskum, bádanie

Naši najstarší žiaci- štvrtáci- veľmi radi bádajú, či skúmajú. V rámci tohtoročnej témy Zelenej školy: Doprava a ovzdušie- realizovali prieskum. Sami v platforme Canva vytvorili dotazník, ktorý následne rozdali do rodín našich žiakov a spoločne vyhodnotili a vyvodili závery. Taktiež zaujímavú bádateľskú aktivitu v našej obci, kedy zisťovali ktoré mieste v dedine vykazujú najväčšiu mieru znečistenia ovzdušia. Spoločnými silami a nápadmi vyvodili závery a snažili sa prísť na to, prečo sú niektoré miesta viac, či menej znečistené.