Učitelia, nejako to už odučte v školách!

13.10.2020 18:54
Poézia

Autor : Ján Papuga, Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny

Späť na úvod

Učitelia stredných škôl učia dištančne z budov škôl. Aj takto sa rieši totálne zanedbanie IKT vybavenia škôl i tried. Zaráža ma, že liberálny minister a jeho spolupracovníci, ktorých si dotiahol na ministerstvo, ktorí oduševnene rečnili na rôznych konferenciách o slobode, teraz dali jednoznačný príkaz: učitelia zostanú v škole a budú učiť dištančne. Isto, v bohatých a vyhľadávaných školách to nie je problém. V médiách hovoria predstavitelia takých škôl, ako majú všetko pripravené, ako je všetko ideálne, a tým politici a úradníci majú dojem, že to ide najlepšie. No škôl máme viac a majú rozličnú úroveň vybavenia. Myslieť si, že každý stredoškolský učiteľ má k dispozícii 5-6 hodín počítač s dobrým pripojením a hlavne má v škole miesto, kde je ticho, je neznalosťou reality. Takýto ideálny alebo aspoň štandardný stav už dávno mali pripraviť politici, keďže o IKT gramotnosti sa hovorí dlhé roky. Ministerstvo sa však s ľahkosťou pierka teší, že sa robí dištančné vzdelávanie. Na uvedených dobre vybavených školách. A čo ostatné? Isto, nedá sa zo dňa na deň radikálne skvalitniť multimediálne vybanie škôl, nie je to vina novej vlády. Preto mala zostať voľba, či majú zostať učitelia výlučne v školách, práve na vedeniach škôl, právnych subjektov. Nech samy posúdia, či nechajú učiteľov pracovať doma, ako sa to nechalo v réžii vysokých škôl. Nech sami nastavia kvalitu dištančného vzdelávania umožnením práce doma. A potom nejakým spôsobom učiteľov pracujúcich doma kompenzovať (nemusí ísť o obrovskú sumu, len o poplatok za siete), keďže ich súkromie, energie a internet supluje učebné pomôcky, ktoré má zabezpečiť štát. Nie, najlepšie je zavrieť učiteľov do škôl a zase ich nechať improvizovať za obyčajné ďakujem, ktoré je síce krásne slovo, ale počúvame iba to za príliš časté suplovanie nedostatkov v školstve. Veď kde inde ušetriť, keď nie v školách.


PhDr. Ján Papuga, PhD. * Bratislava-Rača * janpapuga@gmail.com FB: Ján Papuga * FB skupina: Spoločenstvo učiteľov a priateľov vyučovania slovenčiny * FB skupina: Konštruktívna školoveda - hľadanie strednej cesty * FB skupina: Riazanet - BA-NM * www . janpapuga . sk


Zdieľajte tento text, ak sa s ním stotožňujete, je verejný, netreba osobitný súhlas. Ak sa text nedá zdieľať, príčinou je nastavenie skupiny. Posielajte tento text na vyššie miesta, ak sa s ním stotožňujete. Ukážte ho ľuďom, ktorí nie sú na internete. Aj takto sa menia veci. Ministerstvu školstva a iným vládnucim politikom bol text zaslaný.