Spomienky na leto

18.10.2022 10:58
Galéria

Autor : Monika Plaskúrová, ZŠ s MŠ Babín

Späť na úvod

Počas letných prázdnin Základná škola s Materskou školou v Babíne zorganizovala pre svojich žiakov letnú školu, ktorá trvala dva týždne. Zúčastnili sa jej žiaci 1. až 6. ročníka. Hlavnou témou boli Včely. Letná škola poskytla žiakom nové vedomosti o včelách, rozvíjali komunikačné, sociálne a pohybové zručnosti a upevňovali už naučené spôsobilosti. Žiaci sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o živote včely. Každé ráno začínali kvízom o včelách, kde za správnu odpoveď mohli získať sladkú odmenu. Žiaci počas letnej školy vytvorili pojmovú mapu a zoznámili sa s medonosnými rastlinami, ktoré si nakoniec sami zasadili. Háčkovali, lepili a maľovali včely. Skladali puzzle, lúštili sudoku a tajničky. Čítali knižky o tomto jedinečnom živočíchovi a nakoniec ho pozorovali aj cez mikroskop. Okrem teoretických a praktických poznatkov boli pre žiakov pripravené športové aktivity, ktorých cieľom bol rozvoj pohybových schopností a upevnenie vedomostí z technických disciplín. Na záver sa žiaci začali pripravovať na olympiádu, ktorej sa zúčastnia na konci letnej školy. Veríme, že celý program Letnej školy bol pre žiakov zaujímavý a odniesli si so sebou množstvo zážitkov a informácií o včelách, ktoré len tak ľahko nezabudnú.

Fotogaléria k článku