Ja a peniaze

16.03.2022 10:12
Galéria

Autor : Denisa Králiková, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Tento program využíva zážitkové vzdelávanie a aktivizačné prvky vzdelávania prostredníctvom ústrednej postavy Filipa a jeho rodiny sa oboznamujú s finančnou gramotnosťou.  V rámci projektu sme sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Platidlo budúcnosti. Naši žiaci tvorili v dvojiciach a boli veľmi úspešní. V I. kategórii získali 1. miesto Marko Kuráň a Šimon Ferenčík z 2.A, Lilien Matkulčíková a Tamara Bronerská z 2.A obsadili 3. miesto. V II. kategórii bolo 3. miesto udelené Sebastiánovi Poláčikovi zo 4.A.

Prikladáme vvýtvarné dielo niektorých z nich. 


Fotogaléria k článku