HOVORME O JEDLE

09.11.2022 18:16
Galéria

Autor : Ildikó Viczenová, ZŠ Starohorská, Dulovce

Späť na úvod

       V týždni od 10. októbra do 14.októbra 2022 sa žiaci našej školy, pod vedením pedagógov, zapojili do aktivít, ktoré sa konali v rámci X. ročníka týždňa „HOVORME O JEDLE.“ Zapojili sme sa do súťažno-vzdelávacích aktivít, výtvarnej a literárnej súťaže. V rámci súťažno-vzdelávacích aktivít boli vyhlásené rôzne témy. Jedno z nich bola téma: "Sleduj informácie na obale potravín". 

Cieľ, zameranie aktivity: Cieľom bolo zistiť aké informácie obsahujú obaly potravín. Pozornosť žiakov sme sústreďovali na zloženie potravín. Je dôležité, aby poznali a vedeli o výživových hodnotách ich najobľúbenejších maškŕt.

Príprava: Žiaci ukázali, aké kupované sladkosti s iné maškrty si doniesli na desiatu do školy.

Realizácia: 1. Žiaci mali za úlohu preštudovať obal jedla, ktoré si doniesli a porozprávať o nájdených informáciách.

                   2. Pozornosť sme upriamili na zloženie potraviny.

                   3. Pomocou Internetu mali žiaci zistiť, či uvedené látky sú prospešné alebo skôr škodlivé pre ľudský organizmus.

Zistenia:

1.Žiakom bolo ukázané na obaloch potravín rôzne údaje o danom jedle. Napríklad, dátum a miesto výroby, dátum spotreby, ale našu aktivitu sme upriamili na výživové hodnoty. Pomocou Internetu sme si vysvetlili význam jednotlivých látok a ich účinky na ľudský organizmus.

2.Pri preštudovaní viacerých druhov keksov sme zistili, že sa v nich značnej miere nachádzajú tzv. trans-tuky a cukor. V menšej miere obsahujú vlákniny, bielkoviny a soľ. V prípade slaných maškŕt, v najväčšej miere bola zastúpená soľ. V prípade džúsu sme dospeli k záveru, že je plný cukrov, ale taktiež obsahuje aj dôležité vitamíny, napríklad B6, B12, C, Thiamin, Niacin, selén, zinok.

3. Pomocou Internetu žiaci zistili, že trans-tuky sú zodpovedné za mnohé choroby ako napr. ateroskleróza, choroby srdca, cukrovka, choroba pečene, ochorenia nervového systému, nádorové ochorenia a pod. Ďalšou veľkou hrozbou je vysoký obsah cukru, ktorý spôsobuje nadváhu , a prispieva k vzniku kardiovaskulárnych chorôb.

Záver: Žiaci po zistených skutočnostiach už vedia, aké dopady na ich zdravie bude mať vysoké množstvo konzumácie sladkostí, chipsov a sladených limonád.

       Táto súťaž je veľmi poučná pre žiakov, o rok zapojte sa aj vy.