Erasmus: Neobyčajná cesta na Island

02.01.2023 13:29
Blog

Autor : Martina Bartková, Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska, Prešov

Späť na úvod

     Po mimoriadnej ceste do krajiny extrémov na Island je čas podeliť sa o pozitívne pocity z realizovaných aktivít, ktoré máme za sebou.

     Pred dvomi rokmi bola naša škola úspešná pri získaní grantu od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Projekt pod názvom „Nehmatateľné kultúrne dedičstvo uchované v povestiach, legendách a pranostikách využité vo výchovno-vzdelávacom procese“ bol realizovaný v predchádzajúcich dvoch školských rokoch a získali sme preňho celkový finančný grant vo výške 27 092 EUR. Do projektu Erasmus+ sme teda mohli zapojiť študentov z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, a to ako zo ZŠ, tak aj z 8-ročného gymnázia.

     V rámci projektu bola realizovaná jedna mobilita, v trvaní 5 dní, počas ktorej 14 vybraní najaktívnejší študenti zo ZŠ aj 8- ročného gymnázia absolvovali zahraničnú návštevu partnerskej školy Sandgerdisskoli na Islande. Vzdelávacia mobilita C2 bola realizovaná v termíne 3.5.-7.5.2022. Vynikajúcou koordinátorkou projektu bola Mgr. Jana Sukovská, ktorá v príjemnej spolupráci s riaditeľkou tamojšej školy konzultovala a riadila jednotlivé vzdelávacie aktivity žiakov dvoch partnerských škôl EÚ.

     Študenti boli ubytovaní spolu s učiteľmi vo vedeckom centre Sudurnes Science and Learning Centre v malom rybárskom meste Sandgerdi, vzdialeného 7 km od medzinárodného letiska v Keflavíku. V danom centre sa študenti a učitelia museli postarať aj o chod ich dočasnej spoločnej domácnosti. Dvojice či trojice študentov zdieľali spoločnú izbu a k dispozícii mali aj kúpeľňu, WC, spoločnú kuchyňu, spoločenskú miestnosť s akváriom a prírodnou galériou a tiež s ďalšími miestnosťami, v ktorých bolo miestne múzeum. Naši študenti si mohli vo voľnom čase obzrieť nielen exponáty živočíchov v životnej veľkosti, ale aj historickú galériu či galériu umenia.

     A tu začínali benefity, ktoré študenti ocenia alebo si ich aspoň raz uvedomia v živote ako hodnotu. Pre mnohých z nich nastal rozvoj takzvaných „life skills“, teda zručností, ktoré potrebujeme do bežného, každodenného života. Postarať sa o seba, teda okúsiť samostatnosť, nakúpiť si a pripraviť raňajky alebo využiť možnosť ísť raňajkovať do školy a dať si ovsenú kašu, dodržiavať hygienické zásady, prispôsobiť sa 13 „cudzím“ ľuďom, akceptovať, rešpektovať a tolerovať sa navzájom, pomáhať si, spolupracovať, ale aj podporovať sa. Bola to taktiež aj finančná gramotnosť v praxi, lebo všetci dostali vreckové, tzv. individuálnu podporu na stravu a každodenné potreby a to mohli v priebehu pobytu využiť. Tieto zručnosti nie sú priamym cieľom týchto projektov, sú len sprievodným javom, ale sú to práve tieto schopnosti, ktoré žiaci potrebujú v živote.

     Čo však bolo medzi hlavnými cieľmi a prioritou vzdelávacích aktivít, bolo navštíviť našu partnerskú školu, spoznať kultúrne dedičstvo Islandu – jeho legendy, povesti a pre Island typické ságy a v neposlednom rade spoznať aj krásy Islandu, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou islandskej mytológie. Študenti navštívili školu Sandgerdisskoli niekoľkokrát. Pri prvej návšteve prezentovali slovenské legendy, pranostiky, nás školský systém, pamiatky či úskalia nášho jazyka. V historickom stvárnení našej minulosti študenti zahrali zdramatizovanú scénku o dejinách Slovenska. O. i. naši žiaci predstavili stereotypy Slovákov, ale aj naše zvyky a tradície. Jedna zo žiačok predviedla tradičný ľudový tanec a dokonca pridal sa k nej aj učiteľ z ich ZŠ. Naši študenti zapojili islandských žiakov do interaktívnych aktivít s využitím elektronických zariadení, ako sú PC, notebooky či tablety. Pri druhej návšteve nám žiaci ich školy vyrozprávali kúsok z ich histórie, záhadných legiend, typických ság, či nám ukázali a predstavili ich prírodné bohatstvá, na ktoré sme sa mohli stále tešiť. Pri tretej návšteve sa študenti z oboch škôl bližšie spoznávali a tiež si zaplávali v školskom vonkajšom termálnom bazéne s tobogánom a niektorí navštívili aj saunu.

     Popri tom sa zžívali s novými islandskými kamarátmi, školským aj klimatickým prostredím, prírodnými pamiatkami, či spoznávali hlavné mesto Reykjavík. Rozvíjali súbežne aj takzvané „soft skills“ - jemné zručnosti, ktoré sa spájajú s osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami človeka. Sú to interpersonálne zručnosti. Zahŕňajú to, ako sa človek správa, aký je jeho postoj, ako dokáže komunikovať a spolupracovať s inými, zvládať konflikty a stres, manažovať si čas a energiu.

     Všetko to prebiehalo v anglickom jazyku. Cieľom projektu bolo tiež, aby si žiaci zlepšovali svoje jazykové kompetencie v oblasti anglického jazyka a zároveň rozširovali svoje vedomosti cudzieho jazyka. Podmienky na to boli priam ideálne - v škole a na výletoch sa celý čas komunikovalo po anglicky aj preto, lebo žiaci, sprievodcovia, či priateľskí islandskí učitelia, s ktorými sme komunikovali, rozprávali plynule anglicky. Žiaci boli prirodzene vrhnutí medzi rovesníkov a v tejto spoločnosti museli prežiť. Všetkým sa úspešne darilo, mnohí odvážne anglicky komunikovali a zistili, že to zvládajú a že si rozumejú. V tejto oblasti každý z nich urobil obrovský skok smerom vpred.

     Z pozorovaní islandského školského systému sme mohli vidieť aj rozdiely priamo vo vyučovacej činnosti. Žiaci na Islande sú intenzívnejšie vedení k manuálnym zručnostiam, ktoré sa učia počas predmetov, ako sú pracovné vyučovanie a remeslá, typu pletenie, šitie, varenie, práca s drevom a rôznym náradím a s nástrojmi, dokonca sme v škole videli aj elektrické píly. Vybavenie všetkých učební bolo vynikajúce, napr. veľká škála rôznych farieb a pomôcky určené na farbenie textilu, či iných materiálov. Prekvapením boli aj hodiny mejkapu v rámci vyučovania. 

     Veľkým pozitívom bolo, že v rámci ich mestečka je komunitné centrum spojené so školou. Prekvapila aj obrovská mestská a školská knižnica v jednom, či plne vybavená telocvičňa spolu s posilňovňou slúžiaca pre žiakov, ale aj pre širokú verejnosť. Pred školou bol obrovský skákací mega vankúš na zemi, ktorý bol využiteľný pred začiatkom vyučovania aj po jeho skončení.

     Čo sa týka hodnotenia žiakov, títo sú na Islande skúšaní menej často – približne jedenkrát za 6 týždňov v každom predmete. Intenzívnejšie využívajú metódy práce v skupinách, prezentujú svoje projekty, sú vedení k vzájomnej spolupráci či pomoci.

     Popri povinnostiach a plnení cieľov projektu priniesol pobyt v cudzej krajine aj mnoho ďalších pozitív. Účastníci mobility spoznali novú kultúru, mentalitu, otvorili svoje myslenie smerom k multikulturalizmu a sú o krok bližšie k tomu, aby sa cítili byť nielen Slovákmi, ale rovnako aj Európanmi. Priateľská mentalita Islanďanov všetkým imponovala, naši študenti si našli nových priateľov a sú s nimi v kontakte doteraz. Spoznali pamiatky hlavného mesta Reykjavík, navštívili kontinentálny drift medzi Európou a Severnou Amerikou a videli a zažívali obrovskú prírodnú silu vodopádov, ako sú Gullfoss či Skogáfoss. Nadchli sa gejzírmi, termálnymi prameňmi či pri výstupe na činnú sopku. Navštívili termálne jazerá Blue Lagoon a tiež trajektom sa premiestnili na súostrovie Vestmannaeyjar, kde obdivovali najľudnatejšie ostrovné mestečko na Islande. Posledný deň si vychutnali lov a pozorovanie veľrýb.

     Projekt Erasmus+ teda skutočne priniesol pre participantov množstvo benefitov. Ako zhodnotili žiaci sami, ide o nezabudnuteľný zážitok. Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na www.erasmusplus.sk.

     Sme radi, že vzdelávacie aktivity s partnerskou školou na Islande, sa nám podarilo zrealizovať po najväčšom vrchole pandémie a že si naši študenti v zdraví mohli užiť návštevu partnerskej školy. Tešíme sa, že v rámci projektu Erazmus+ nám ústredie projektu vyšlo v ústrety kvôli pandemickej situácii a predĺžili nám možnosť termínu na realizáciu mobility. Veríme, že sme úspešne reprezentovali svoju školu, mesto Prešov i celý región a pomohli sme zviditeľniť svoju školu nielen doma, ale aj v zahraničí.

     Teší náš, že naša škola KSŠ sv. Mikuláša v Prešove na čele s p. riaditeľom RNDr. Marcelom Tkáčom bola úspešná pri podávaní projektu a mohli sme našim študentom tento projekt sprostredkovať. Veríme, že návšteva našich partnerov v septembri prebehne rovnako úspešne a prinesie v budúcnosti veľa plodnej spolupráce. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si našu webstránku: https://www.zsgmik.sk/a/erasmus-plus       Spracovala: Mgr. Martina Bartková, spolurealizátorka projektu

Fotogaléria k článku