Presun učebných materiálov do nového školského roka

01.09.2015 08:26
Blog

Autor : Slavomír Rybár, Komensky, s.r.o.

Späť na úvod

Vážení používatelia Virtuálnej knižnice,

s príchodom nového školského roka nás kontaktujete s požiadavkou o presun materiálov a príspevkov na nástenke. Preto sme sa rozhodli z nástenky automaticky vymazať všetky nepotrebné dokumenty z predchádzajúceho školského roka ako sú domáce úlohy, známky, a oznamy, okrem učebných materiálov pre jednotlivé triedy.

Všetky učebné materiály danej triedy Vám na zborovni aj naďalej zostanú, budú len presunuté do nového priečinku „Opakovanie“. Tento priečinok sa nachádza v záložke každej triedy a teda učebné materiály ostanú priradené v triede, do ktorej boli pridané. V praxi to znamená, že 90% všetkých materiálov Vám na nástenke zostane a bude automaticky presunutých do nového školského roka.

Učebné materiály z priečinku „Opakovanie“ môžete ďalej presúvať alebo kopírovať do iných tried, podľa vlastného výberu.

Taktiež pribudla nová funkcia „ Zmazať všetko pre danú triedu“ , ktorá umožňuje rýchle odstránenie všetkých príspevkov pre triedu.

Prajeme Vám úspešný a bezproblémový začiatok školského roku.

Váš kolektív tvorcov Virtuálnej knižnice.