Plánované prerušenie služieb

21.07.2020 10:02
Blog

Autor : Peter Pavlisko,

Späť na úvod

Dňa 29.07.2020 (streda) od 02:00 do 5:00 budú prebiehať servisné práce v dátovom centre, v ktorom sú umiestnené servery spoločnosti KOMENSKY, s.r.o.

Dňa 29.07.2020 (streda) od 02:00 do 5:00 budú prebiehať servisné práce v dátovom centre, v ktorom sú umiestnené servery spoločnosti KOMENSKY, s.r.o.

V rámci prác bude existujúca sieťová infraštruktúra rozšírená o ďalšie dátové prepínače, budú posilnené dátové prepoje a zvýšená prenosová kapacita.

Počas uvedenej doby (skoro ráno od 2:00 do 5:00) budú čiastočne alebo úplne nedostupné stránky Virtuálnej knižnice (Zborovňa.sk) a ďalších projektov Komensky Group (Bezkriedy, Diktáty PREMIUM, Logopedík, Mozgožrút, Periskop, Stroj na jednotky, Škôlka Komensky, Študentský časopis, ...)

Dodávateľ nás ubezpečil, že jeho pracovníci vyvinú maximálne úsilie, aby práce prebehli rýchlo a mali minimálny vplyv na poskytované služby.

Peter Pavlisko
KOMENSKY, s.r.o.