Bola som pripravená na dištančné učenie

18.11.2020 05:57
Blog

Autor : Silvia Bodláková, Spojená škola - ZŠ a G, Tilgnerova, Bratislava

Späť na úvod

Ako som sa už pred rokmi pripravovala na učenie z domu.

Určite z veľkej časti. Pracovala som na tom od prvej vlny učenia z domu. Začínala som bez počítača, bez internetu... Postupne som si zapožičala a pripojila cez okno kábel s internetom od susedov. Už pár rokov, aj desaťročí, si sama robím pracovné listy, pomôcky na vyučovanie matematiky na prvom i druhom stupni. Počas prvého učenia z domu som ich veľmi využívala. Mám ich roky položené na svojom webe. Založila som si na Youtube kanál a robila videá k vysvetleniu učiva. Nemala som také možnosti, aby som mohla učiť online a musím povedať, že sa na to ani veľmi necítim. Zapojila som sa do všetkých skupín, kde si učitelia aj rodičia radia ako učiť z domu. Nie vždy so všetkým súhlasím. Vyberám si a robím svoj názor.

Možno aj preto som sa v júni rozhodla si pomôcť sama. Matematike sa venuje veľmi malá pozornosť a mám už dlhšie pocit, že z nej robia hlavne média strašiaka. Myslím si, a aj deťom v škole ukazujem na hodinách, že matematiku alebo jej časti nájdu všade. Moji ôsmaci by vám vedeli povedať, čo všeličo sa dá spojiť s matematikou. Tento rok sa tešili, že po prebratí kruhu a kružníc sme mali robiť strih na raglánový rukáv. Nech vedia ako to musí urobiť na mieru modelky či modela návrhár alebo robil kedysi krajčír. Budeme? Žiaľ, asi nie. ​​​​​​​

V júni som začala na svojom webe písať svoje učebnice. Prečo? Pre prípad druhej vlny, ale nie len preto. Aj v škole žiaci stále niečo zabúdajú, strácajú... Už ich žiaci nestratia, nezabudnú. Majú ich v mobile. Ten si žiaci nikdy nezabudnú - ešte som nezažila.

Matematika pre ôsmakov https://www.dobre-napady.sk/novinky/1541-ucebnica-matematiky-pre-osmakov

Prvú učebnicu som robila ôsmakom. Vedela som, že tých budem určite od septembra učiť. Veď ich mám od piatej triedy. ​​​​​​​V učebnici je vysvetlenie na obrázkoch, na videách, na pracovných listoch i úlohy na precvičenie. Nie, nerobila som všetky videá. Keď som našla u kolegov, prelinkovala som tie. Urobila som aj odkazy na doplnkové učebnice, ktoré odporúčam zakúpiť budúcim gymnazistom či žiakom, čo chcú ísť študovať technické školy.

Matematika pre šiestakov https://www.dobre-napady.sk/novinky/1542-ucebnica-matematiky-pre-siestakov

Na konci minulého školského roka som zistila, že budem učiť šiestakov. Nuž, pre nich som pokračovala. Chýba mi ešte na konci zhodnosť trojuholníkov, to dorobíme. ​​​​​​​​V učebnici je vysvetlenie na obrázkoch, na videách, na pracovných listoch i úlohy na precvičenie.

Matematika pre piatakov https://www.dobre-napady.sk/novinky/1544-ucebnica-matematiky-pre-piatakov

V auguste ma v škole prekvapili a dali mi aj piatakov a menej informatiky. Nuž od konca augusta pracujem nad piatackou učebnicou. ​​​​V učebnici je vysvetlenie na obrázkoch, na videách, na pracovných listoch i úlohy na precvičenie. Rodičom odporúčam aj knižky, ak chcú skúsiť s dieťaťom prijímacie pohovory na 8-ročné gymnáziá.

On-line

Teraz som sa po zaškolení našou milou pani zástupkyňou, ktorá si nás zobrala pod patronát a jej podporou, odhodlala a pridala aj dve on-line hodiny do týždňa. Keďže učím aj na prvom stupni, v mojej triede som si napojila počítač a robím s deťmi videohovor. Píšem na tabuľu, zotieram.

Lenže? Žiaľ deti nemajú počítače, pozerajú do mobilov a tak nevidia, čo im ukazujem, lebo mobily nezobrazujú. Dosť detí leží s tabletom v posteli a tak sú zapojení na hodine, ale nevnímajú ju tak a moja snaha končí na tom, že iba pozerajú video. Na škole sme boli ochotní pomôcť, len sa museli prihlásiť, že ju potrebujú.

Na rozdiel od malých, ôsmaci sa potešili, že im robím videohovor z triedy. Boli nadšení, že vidia tabuľu. Aj sa hlásili, že mi ju chcú prísť zotrieť.

Myslím si, že piataci a šiestaci mali určite zostať s prvým stupňom v škole. Učenie z domu chce hlavne sebadisciplínu dieťaťa a v tomto veku sa jej ešte len učia. Vlastne sa len učia sa učiť. Preto je dôležitá kontrola rodiča nielen pri učení sa z domu, ale celkovo pri učení. Mám ešte dosť šiestakov, ktorým balia tašku rodičia do školy. Myslím, že ešte aj v týchto ročníkoch je nie len pri domácej výuke naozaj veľmi dôležitý rodič a jeho prístup. Preto oceňujem rodičov, ktorí trpezlivo riešia s dieťaťom a učiteľom čo a ako. Horšie je to tam, kde rodiť sám má ťažkosti so systémom a poriadkom či jeho vedomosti zo základnej školy sú veľmi chabé.

Ôsmaci, ktorí ma poznajú aj od štvrtej triedy, mi vedia napísať mail a požiadať o predĺženie termínu na odovzdanie práce, požiadať o online hodinu navyše a pokojne navrhnú niekoľko termínov hoci aj popoludní. V šiestej triede sme ich na informatike dosť natrápili tým, ako správne mailovať a ako riešiť situácie radšej vopred ako dodatočne. Vtedy to bolo pre nich, že na čo im to bude a veď to nik tak nerobí. A HOP! Situácia im ukazuje ako to bolo dôležité. Ôsmaci naozaj vnímajú situáciu inak. Dosť z nich malo minulý rok súrodencov a kamarátov v deviatom ročníku. Vedia, čo prežívali, v akej boli neistote a ako viacerí z nich majú pocit, že neskončili základnú školu. Chýba im akási bodka. Vedia aké mali ťažkosti ich spolužiaci, ktorí zostali ako deviataci za hranicami, lebo bývajú v prihraničných obciach a poznajú príbeh, kedy nemali dievčatá net ani učebnice a nemali sa ako učiť ani dostať do školy alebo spojiť so spolužiakmi iba ak na data na mobile, čo bolo pre rodičov nákladné. Hranice zatvorené, oni v deviatej triede. Nemohli naspäť na Slovensko k starým rodičom, lebo by si museli zaplatiť test a zostať v karanténe. A pomoc žiadna.

Teraz môžem učiť z triedy v škole, kým chodia prvostupniari do školy, lebo pár hodím učím aj maličkých. A ak nebudem mať túto možnosť? Pripravila som sa. U školníka som vyhrabala starú väčšiu tabuľu. Už sme s dcérou vymysleli, kde ju položíme, aby som mohla robiť online hodinu. Dcéra sa veľmi teší, aké fotky mi z tohto učenia narobí. Už len aby som mala internet.

A čo edupage?

Tento web som neobišla. Aj keď často som nešťastná, že veľa vecí sa tu robí kostrbato. Viete, že napísať matematikcé značky musíme kódovať v tech? Ten som nevidela viac ako dvadsať rokov. Chvíľu mi trvalo, kým som sa k nemu vrátila. Proste je to pripravené len pre obyčajné testy pre jazykárov. Vložiť animovaný obrázok či obrázok typu PNG je náročné. Vyhovuje mi však prepojenie na žiacku knižku a triednu knihu. Aj na edupage sa posnažili počúvať naše požiadavky a čo to už dorábajú. Sem som každej triede urobila z každého učiva prezentácie s úlohami na precvičenie v štýle T9. Dieťa vyrieši na papieri, do počítača vloží výsledok, alebo vyberie jednu zo štyroch možných odpovedí. Keď odošle výsledok, môže si pri niektorých úlohách, kde som uznala za vhodné, pozrieť vzorové riešenie, ktoré som k úlohe vpísala či vložila naskenované z ručne popísaného riešenia na papieri. Čiže každá trieda má na každé učivo svoju zbierku úloh na precvičenie. A ozaj už len na žiakovi záleží, či sa bude venovať ich riešeniu a mailom požiada o dodatočné vysvetlenie či on-line hodinu na vyše.

V edupage deťom robím aj testy tým istým spôsobom.

A aj tu vidieť, ako pristupujú k riešeniu ôsmaci a ako šiestaci či piataci. S piatakmi je to ozaj náročné, aj keď minulý rok mali skvelú matikárku na dištančnom štúdiu, sú nesamostatní, ešte stále nie sú pripravení počúvať. Nevedia sa sústrediť v domácom prostredí. Dosť z nich má stále svoju izbu ako herňu. Čo ich rozrušuje. Preto napríklad aj testy deťom otváram v piatok ráno do pondelka popoludnia a dávam na dva pokusy, aby rodičia mohli skontrolovať, keď nie sú v práci. U piatakov a šiestakov vidím rodiča ako najdôležitejšiu osobu v tomto štúdiu. Aj celkovo. Veď v tomto čase sa dieťa učí systému ako sa učiť, učí sa donútiť sa robiť úlohy na čas... Viem, opakujem sa.

Tí, čo ašpirujú na vyššie formy vzdelania to určite neskôr ocenia.

Bez kriedy

Skúšam s piatakmi. Ak sa mi osvedčí, prejdem sem. 

Výhoda online

Jednu ôsmacku triedu som si aj rozdelila na skupiny. Pri online hodine je mať naraz 31 detí veľa. Táto situácia mi umožnila prerozdeliť deti na skupiny podľa úrovne vzdelávania alebo porúch učenia. Čo bežne v škole neviem zrealizovať. S každou skupinou mám hodinu zvlášť. Nevadí im, že popoludní, cez prázdniny alebo sviatok. Dokonca, podľa ich slov im vyhovuje, že si dajú cez obed dve hodiny voľno a sú oddýchnutí. Polovica z nich chce ísť skúsiť prijímacie pohovory na bilingválne školy. Aj preto je im jedno či sú prázdniny, keď sa nemajú združovať či nemôžu ísť do kina. Aj testy im môžem takto lepšie prispôsobiť.