Škola neakceptuje prax

01.12.2020 12:03
Blog

Autor : Ľuboš Mišových, ZŠ s MŠ Hviezdoslavova, Solčany

Späť na úvod

Úlohou školy je pripraviť žiakov, teda naše deti na ich pracovný život. V dnešnej dobe výberových konaní sa zákazky tlačia na finančné dno. Teda firma, ktorá ich realizuje musí ponúknuť čo najnižšiu cenu, aby uspela. Ak uspeje jej zamestnancov čakajú šibeničné termíny, za ktoré musia zákazku vypracovať. Tlačí sa na optimalizáciu, rentabilitu, znižovanie nákladov a zamestnanci idú so zákazkami na doraz. Makajú, aby stihli krkolomný termín a snažia sa do počtu hodín vtesnať to, čo tam nejde. Ich práca potrebuje čas, ale ten nemajú, pretože trh je nemilosrdný. Dostali zákazku, kde musia siahnuť na dno svojich síl, schopností a prekračovať časové limity na pracovnú záťaž. My v škole chceme pripraviť deťom presný opak tejto reality slobodného trhu. Čas, pohodu, vnútornú motiváciu a šťastie. Pripravujeme ich do praxe, alebo im vytvárame sterilné laboratórne prostredie? Vieme, že ak necháme vyrásť divé zviera v zajatí, tak sa do prírody vráti a adaptuje len veľmi ťažko. My vychovávame deti mimo tržné, nemilosrdné prostredie a potom ich vypustíme do života voľného trhu a čudujeme sa, že veľa z nich nezvláda prostredie, kde sa ocitli.