Podpora demokratizácie v školách - vzdelávanie

05.05.2021 18:52
Blog

Autor : Ľuboš Mišových, ZŠ s MŠ Hviezdoslavova, Solčany

Späť na úvod

Slovenská komora učiteľov spúšťa celú sériu akreditovaných inovačných vzdelávaní, v ktorých nielen pedagogickí a odborní zamestnanci, ale aj rodičia, zriaďovatelia a záujemci môžu získať poznatky z oblasti pracovno-právnych záležitostí, ale aj etických princípov a fungovaní kľúčového orgánu demokracie školy – rady školy.

Slovenská komora učiteľov spúšťa celú sériu akreditovaných inovačných vzdelávaní, v ktorých nielen pedagogickí a odborní zamestnanci, ale aj rodičia, zriaďovatelia a záujemci môžu získať poznatky z oblasti pracovno-právnych záležitostí, ale aj etických princípov a fungovaní kľúčového orgánu demokracie školy – rady školy. Vzdelávanie realizuje komora vo forme webinárov, ktoré sme pre Vás pripravili. Pre záujemcov z radov pedagogických a odborných zamestnancov o získanie certifikátu pre účely využitia k príplatku za profesijný rozvoj si pozrite bližšie podmienky TU. Hodnotenie našich webinárov môžete zrealizovať aj v našom špeciálnom krátkom hodnotiacom DOTAZNÍKU, ktorým s radosťou napĺňame aj zákonné povinnosti hodnotenia a spätnej väzby k vzdelávaniu, ako sme to roky pre väčšiu transparentnosť vzdelávania aj žiadali.

#SKU

VOĽNÉ MÁJOVÉ TERMÍNY NA AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIA SKU:

➡️ 13.5. ✅ Školská dokumentácia

ℹ️ https://sku.sk/produkt/skolska-dokumentacia/?fbclid=IwAR0Fi2dOHa8yIf23uARfht7sAp7MzzrVl0ssf1e6e-HiOEfmPyDAZv3UG9g


➡️ 18.5. ✅ Právne minimum pre pedagógov 2

ℹ️ https://sku.sk/produkt/pravne-minimum-pre-pedagogov2/?fbclid=IwAR0agjx5jjr_NiyqHm3_BdpKy_DYUSgWghpmXAeBn7cVoAPVblyVvuRQwPk


➡️ 24.5. ✅ Rada školy 1

ℹ️ https://sku.sk/produkt/rada-skoly/?fbclid=IwAR3b_06MleJfVydifIE6OAy9OXs5es5MbR7quWtqZutkl6ErNbFoCM1oOtg


➡️ 25.5. ✅ Stop! šikane na pracovisku

ℹ️ https://sku.sk/produkt/stop-sikane-na-pracovisku/?fbclid=IwAR2smQOr5wFnbfUSqn19_0LqA5IoK44qkp2bgvLmrLyzuk2YwqLxaTD9mCc


➡️ 27.5. ✅ Manuál (nielen) pre začínajúcich učiteľov

ℹ️ https://sku.sk/produkt/manual-pre-zacinajuceho-ucitela/?fbclid=IwAR3rT6yKzg8YOryQRlimBRXY2nCrJCqSDwkuiSsodVXa_fxdLeQ5KG19QCwFotogaléria k článku