Erasmus II

08.01.2022 22:50
Blog

Autor : Alena Demčáková, ZŠ Hlinné 138

Späť na úvod

V dňoch 6.12. - 10. 12.2021 sme sa zúčastnili druhej časti projektovej výzvy Erasmus+ na španielskom ostrove Tenerife. Kurz, ktorý sme absolvovali, bol určený pre učiteľov pracujúcich v triedach s rôznym zložením žiakov - žiakov pochádzajúcich zo znevýhodneného prostredia, žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, ale aj žiakov s problémových správaním, či žiakov z radov migrantov a prisťahovalcov. Motiváciou k absolvovaniu takého kurzu bola snaha o skvalitnenie výučby na našej škole. Uvedomujeme si, že rozmanitosť, s ktorou sa v súčasnej dobe v spoločnosti stretávame, spochybňuje tradičné vyučovacie stratégie a metódy a vyžaduje inovatívne spôsoby úspešného zvládnutia spoločného kontextu pre všetkých žiakov.

Kurz „Riadenie rozmanitej triedy: Ako čeliť nadchádzajúcim výzvam“ bol prispôsobený potrebám účastníkov, ktorí sa chceli dozvedieť viac o efektívnom riadení svojich heterogénnych tried pomocou najnovších inkluzívnych vyučovacích metód a nástrojov riadenia triedy. Vďaka kurzu sme sa dozvedeli viac o riadení triedy prostredníctvom zážitkového učenia a prípadových štúdií z neurodidaktiky, ktoré podporujú reflexiu, diskusiu a zdieľanie osvedčených postupov týkajúcich sa súčasných náročných problémov v triede a spoločnosti. Prostredníctvom pútavých aktivít sme si vyskúšali inovatívne spôsoby na zvýšenie motivácie učenia a rozvoja spolupráce medzi žiakmi, diskutovali sme o potrebe efektívnych pravidiel v triede a potrebe fungujúcej skupinovej práce a vyskúšali sme si tiež rôzne preventívne a kreatívne stratégie riadenia triedy na povzbudenie správania a učenia sa žiakov.

Počas týždňového kurzu sme tiež spoznali veľa zaujímavých kolegov - učiteľov z Fínska, Lotyšska a Talianska a nadviazali nielen nové kontakty a priateľstvá, ale zároveň z prvej ruky spoznali plusy a mínusy vzdelávacích systémov iných krajín. Zároveň sme si precvičili a zlepšili svoje jazykové zručnosti a získali množstvo praktických inovatívnych nápadov, ktoré dúfame potešia aj našich žiakov a rodičov a ktoré určite využijeme aj vo vyučovacom procese na našej škole. Príjemným bonusom popri vzdelávaní bolo aj spoznávanie ostrova Tenerife, jeho nádhernej prírody a kultúry.

Všetkým kolegom (najmä tým váhajúcim) chceme odporučiť projekt Erasmus +, aby na vlastnej koži zažili vzdelávanie troška inak, spoznali nové krajiny, zdokonalili sa v cudzom jazyku a získali neoceniteľné skúsenosti do ďalšieho profesijného rastu.