Online Konferencia: Práca s náročnými žiakmi

19.01.2022 12:55
Blog

Autor : Ján Ostrolúcky, ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

Späť na úvod

Interdisciplinárna konferencia organizovaná členmi komunity Teach for Slovakia zameraná na tému náročných a agresívnych žiakov a ich interakcií vo vzdelávacom procese z pohľadu úradov, polície, učiteľov a psychológov. Podujatie má za cieľ ujednotiť prístup dotknutých sfér k žiakom, deťom s agresívnymi prejavmi s ohľadom na práva dieťaťa, súčasné vedecké poznatky, hodnotovú orientáciu k nenásilu a možnosti vzdelávania a výchovy k zodpovednému a produktívnemu životu.

Teach for Slovakia vás pozýva na interdisciplinárnu konferenciu s názvom:

"ŽIACI S PREJAVMI PORÚCH SPRÁVANIA A AFEKTIVITY AKO VÝZVA"

Interdisciplinárna konferencia organizovaná členmi komunity Teach for Slovakia zameraná na tému náročných a agresívnych žiakov a ich interakcií vo vzdelávacom procese z pohľadu úradov, polície, učiteľov a psychológov.

Podujatie má za cieľ ujednotiť prístup dotknutých sfér k žiakom, deťom s agresívnymi prejavmi s ohľadom na práva dieťaťa, súčasné vedecké poznatky, hodnotovú orientáciu k nenásilu a možnosti vzdelávania a výchovy k zodpovednému a produktívnemu životu. Taktiež je cieľom vybaviť účastníkov praktickými nástrojmi k pokojnému zvládaniu náročných konfliktných situácií počas vyučovania.

Asi každý učiteľ sa vo svojej praxi stretne so žiakmi, ktorých nevhodné správanie je vo vyučovacom procese veľmi náročné korigovať. Vystavenie apatii a agresivite žiakov či neustálemu strhávaniu pozornosti na seba bez funkčných nástrojov a ďalšej podpory môže viesť k frustrácii či syndrómu vyhorenia.

Prednáškový blok konferencie prinesie pohľady expertov. Vystúpia odborníci z radov polície, vedenia škôl a z brnenskej školy OSMEC.

Predstavia účastníkom:

-výzvy, ktoré žiaci s prejavmi porúch správania a afektivity prinášajú do ich sfér záujmu

-postoje, ktoré k nim v súčasnosti zaujímajú.


Dva bloky praktických workshopov dajú účastníkom do rúk funkčné nástroje.

- na pochopenie či manažovanie správania ťažko zvládnuteľných žiakov

- na nadviazanie vzťahov, ktoré uľahčujú vzájomné pochopenie potrieb žiakov a učiteľov


Konferencia vyvrcholí panelovou diskusiou prednášajúcich a pozvaných hostí, ktorej cieľom je vytvoriť náčrt vízie, ktorým smerom orientovať prístup k agresívnym žiakom a aké nástroje používať pri práci s nimi.

Orientačný program:

Streda 16.2.:


08:30 - 08:45 - Úvod

08:45 - 10:00 - Blok prednášok

10:00 - 10:15 - Prestávka

10:15 - 11:45 - Workshop BLOK 1

11:45 - 12:45 - Prestávka na obed

12:45 - 14:15 - Workshop BLOK 2

14:15 - 14:30 - Prestávka

14:30 - 15:30 - Panelová diskusia


V registračnom formulári si účastníci vyberú z ponúknutých workshopov pre oba Workshop BLOKY. Upozorňujeme, že kapacita workshopov je obmedzená a v prípade ich naplnenia budú pridané ďalšie možnosti.


Workshop BLOK 1 výber:

1. Anka Vilchová - "Emocionálna gramotnosť - od nás k deťom"

Anotácia: Ako vnímať emócie a pracovať s 5-bodovým modelom práce s emóciami nielen pre vlastné duševné zdravie, ale aj pre budovanie zdravého vzťahu k emóciám u detí.


2. Vlado Hambálek - "Práca s traumatizovanými deťmi a s deťmi, ktoré prežívajú stres v školskom prostredí"

Anotácia: Predstavenie rôznych možností práce s deťmi, ktorých agresivita a poruchy správania sú podmienené ich aktuálnou životnou situáciou v rodine, ktorá nevytvára zážitok vzťahového bezpečia a dôvery a/alebo sú podmienené komplexnou vývinovou traumou. Na workshope dostanú účastníci/čky základné informácie o prezentovanej téme, video ukážky a priestor pre ich reflexiu, ako aj priestor pre diskusiu o vlastných skúsenostiach. ____________________________________________

Workshop BLOK 2 výber:

1. Katka Ružičková - "Ako manažovať ťažšie zvládnuteľných žiakov?"

Anotácia: Zoznámime sa s niekoľkými jednoduchými a do praxe ľahko zapracovateľnými technikami z knihy Teach Like a Champion (Doug Lemov), z ktorých niektoré slúžia na udržanie pracovnej atmosféry na vyučovaní a iné zas predstavujú nástroj na riešenie prípadného rušivého správania. Dané techniky si v rámci workshopu aj vyskúšame, aby ste ich v prípade záujmu mohli hneď po konferencii aplikovať v triede.


2. Laco Baranyai - "Chceme školu, alebo niečo iné?"

Anotácia: Najväčšou prekážkou vytvárania hodnôt pre ľudí v školách sú naše mentálne schémy, rutiny, v ktorých sme uviazli. Facilitovaný dialóg všetkých aktérov o najdôležitejších hodnotách, ktoré má každý hre, je cestou k tomu, aby mohol každý v škole rásť. Máme kľúč k zmene i vhodné a odskúšané nástroje na mapovanie rozvojových potrieb všetkých aktérov školy, ktoré si účastníci workshopu vyskúšajú. Vďaka nim aktéri objavujú, ako môžu konkrétnymi intervenciami svoju situáciu v evolučnej postupnosti meniť. Sme tu pre lídrov v školách, ktorí hľadajú poradcov, koučov a facilitátorov pri budovaní kultúry vlastnej školy.

____________________________________________

PRE REGISTRÁCIU KLIKNITE SEMRegistrácia možná do piatka 4.2.2022.

Podujatie prebehne ON-LINE.

Fotogaléria k článku