Želanie na posledný augustový týždeň...

23.08.2020 23:07
Blog

Autor : Ján Papuga,

Späť na úvod

Pár slov k začiatku školského roka, hoci sa začína neskôr. Pre učiteľov už zajtra.
Od svojich 19 rokov som asi 20-krát nastupoval v auguste do školy, aby som s kolegami pripravil nový školský rok. Žiaľ, tento školský rok sa tak nestane. Som nezamestnaný. Žiadne obavy, viac-menej som dospel k poznaniu, že sa deje, čo sa má a udeje sa, čo sa má. Len mi je ľúto, že moje nápady zostanú na papieri. Ale pre iné píšem, kolegovia, kolegyne, želám Vám pokojný nástup do práce. A ešte pár viet: Nezabudnite, že nie ste handry. Neverte politikom, ktorí sú málokedy odborníkmi na školstvo a konajú nie tak, ako im radíme, ale prvotne tak, ako oni chcú. Riaditelia nezabudnite, že zriaďovatelia nie sú riaditelia škôl. A zamestnanci nie sú otrokmi. Učitelia, nezabudnite, že so žiakmi a rodičmi sme na jednej lodi. Iné rady budú v knihe, ktorú pripravujem. Ale najmä Vám želám, aby Vám cestu neskrížili zákerní, falošní a bezcharakterní ľudia, akých som stretol pri riadení ZŠ, Riazanská v Bratislave. Držte sa a teším sa na Vaše príspevky na učiteľských skupinách. Veľa zdravia!!!