Na Maltu a späť

04.02.2022 18:02
Blog

Autor : Mária Mydlová, SŠ sv. Uršule, Nedbalova, Bratislava

Späť na úvod

Čo som si odniesla z absolvovania vzdelávacieho pobytu na Malte?

Okrem krásneho opálenia (ja som skôr taká biela veľryba), mnoho zážitkov z poznávania krásnych miest (odporúčam Blue Grotto), tak som si do svojej pedagogickej praxe priniesla týchto päť vecí:

1. Čítanie textov s deťmi.

Vyberiem veku a schopnostiam primeraný text v AJ. Po prečítaní môžem použiť TRUE and FALSE STATEMENTS – napíšem si 5 – 8 vecí z textu, ktoré môžu byť ne/pravdivé a tie s deťmi rozoberiem. Potom následne vypisujem spoločne s deťmi niečo z textu. Napríklad: text o veľrybách – 8 viet o tom, aké veľryby sú – do papiera s tvarom veľryby si napíšeme 3 fakty, ktoré sme sa dozvedeli o veľrybách. Moji štvrtáci to zvládli, a vaši?

2. Tajný kód

S deťmi sa hráme na detektívov. Ja im napíšem zašifrovaný odkaz a oni ho dešifrujú. Napr. v tabuľke – riadky označujú čísla a stĺpce veľké písmená. V mriežkach sú ukryté písmená. Text šifry vyzerá takto: 1A 5D 3C 6A 2B 2B 3C 4C 1A 3D 2C 5D 4A 5A. Veľmi ich baví aj šifrovať jednoduché slová – tabuľku si nafotíme a deti na domácu úlohu zašifrujú pár slov. Počas hodiny sa ich snažíme rozlúštiť.

3. Výmenný kvíz

Je fajn na opakovanie učiva. Všetci žiaci dostanú kartičku s otázkou (alebo slovom zo slovnej zásoby) na jednej strane a odpoveďou (alebo definíciou) na druhej strane. Vytvoria dvojice a jeden žiak prečíta otázku druhému. Ten odpovedá. Po kontrole a pochvale si žiaci vymenia úlohy. Po prečítaní oboch otázok si žiaci vymenia otázky a potom nájdu novú dvojicu.

4. Voki

Toto som s deťmi ešte neskúšala, ale je to pre mňa určite výzva do tohto školského roku. Na stránke www.voki.com je možné si veľmi jednoducho vytvoriť svojho avatara, ktorý rozpráva. Rada by som si to s mojimi štvrtákmi vyskúšala vo dvojiciach na tebletoch.

5. Tenis so slovami

Rozdeľte deti do tímov. Deti dostanú tému napr. divoké zvieratá. Tímy na striedačku hovoria slová na danú tému, až kým jeden tím nedokáže vymyslieť ďalšie slovo. Slová sa nesmú opakovať. Témy na prácu. Oblečenie, zamestnanie, dopravné prostriedky, verejné budovy, farby, ovocie, zelenina, prídavné mená, nepravidelné slovesá.

To je len malá ochutnávka toho, čo som sa na vzdelávacom kurze na Malte dozvedela a čo denne používam na mojich hodinách AJ so žiakmi. Aké metódy používate vy? Verím, že aj vaše hodiny sú zábavné.

Autor fotky: Locally Abroad na Pexels