Stop dotazníkom v BLOGU

18.04.2013 14:34
Blog

Autor : Slavomír Rybár, Komensky, s.r.o.

Späť na úvod

Milé kolegyne, milí kolegovia,

BLOG na titulke zborovne.sk sme vytvorili nato, aby sa učitelia mohli medzi sebou podeliť o svoje skúsenosti, publikovať svoje názory, proste nato, načo BLOG obvykle slúži. V poslednom čase sa však BLOG začal zahlcovať prosbami o vyplnenie dotazníkov. Ak má byť BLOG platforma pre výmenu názorov pedagógov, a to je to, načo chceme aby slúžil, nemôžeme ho takto zahlcovať. Zároveň však rozumieme aj tým pedagógom, ktorí potrebujú pomoc pri písaní rôznych prác. Preto sme sa rozhodli dotazníky z BLOGu vyňať, teraz ich nájdete v ľavom stĺpci na titulke. Ide o dočasné riešenie, chceme to v budúcnosti vymyslieť trochu lepšie.

Prajem Vám pekný deň.

Slavomír Rybár